Activități

A.1. Informare şi publicitate

 • A.1.1. Crearea şi întreţinerea site-ului proiectului
 • A.1.2. Crearea si diseminarea materialelor de informare si publicitate

A.2. Management de proiect – coordonarea implementării proiectului

 • A 2.1 Realizarea unei strategii de management general al proiectului
 • A 2.2 Realizarea rapoartelor şi a cererilor de rambursare/prefinanţare/plata în conformitate cu specificaţiile contractului de finantare
 • A 2.3 Realizarea unui plan de management al riscurilor potenţiale
 • A 2.4 Coordonarea echipei de proiect
 • A 2.5 Auditul final proiectului

A.3. Activităţi de documentare şi informare necesare pentru întocmirea unor propuneri de proiecte de cercetare-dezvoltare-inovare care vor fi depuse la competiţii finanţate prin Programul Orizont 2020/Orizont Europa/ alte programe CDI internaţionale

 • A 3.1. Analiza ofertei de evenimente de documentare si informare si selectarea unor oferte
 • A 3.2. Participarea expertilor la activitati de documentare si informare

A 4. Activităţi de diseminare de informaţii şi de cautare de parteneri din ţară şi din străinatate pentru întocmirea unor propuneri de proiecte de cercetare-dezvoltare-inovare care vor fi depuse la competiţii finanţate prin Programul Orizont 2020/Orizont Europa/ alte programe CDI internaţionale

 • A 4.1. Diseminarea de informatii pentru intocmirea unor propuneri de proiecte de cercetare-dezvoltare-inovare ce vor fi depuse la competitii finantate prin Orizont 2020
 • A 4. 2. Cautare de parteneri din tara si din strainatate pentru intocmirea unor propuneri de proiecte de cercetaredezvoltare- inovare ce vor fi depuse la competitii finantate prin Orizont 2020

A 5. Organizarea de ateliere de lucru pentru intocmirea unor propuneri de proiecte de cercetare-dezvoltare-inovare ce vor fi depuse la competitii finantate prin Orizont 2020/Orizont Europa/ alte programe CDI internaţionale

 • A 5.1. Crearea Centrului Suport Orizont 2020 şi derularea activităţilor
 • A 5.2. Organizarea atelierelor de lucru pentru pregatirea unor propuneri de proiecte de cercetare-dezvoltare ce vor fi depuse la competitii finantate prin Orizont 2020

A 6. Asigurarea de suport administrativ pentru managementul proiectelor finanţate prin Orizont 2020/Orizont Europa/ alte programe CDI internaţionale la care participă instituţia solicitantă

 • A 6.1 Asigurarea de suport administrativ pentru managementul proiectelor finanţate prin Orizont 2020 la care participa UBB