Rezultate

aprilie 2020-iunie 2023

Activitatea A.1. Informare şi publicitate

Sub-activitatea A.1.1 Crearea şi întreţinerea site-ului proiectului

Sub-activitatea A.1.2. Crearea şi diseminarea materialelor de informare şi publicitate

 • Conferinţa de deschidere cu ocazia demarării proiectului din 1.10.2020 – organizată on line
 • Comunicat de presă privind demararea proiectului din 1.10.2020
 • Conferinta de finalizare a proiectului din 29.06.2023
 • Comunicat de presa privind finalizarea proiectului din 30.06.2023

Activitatea A.2. Management de proiect

Sub-activitatea A.2.1. Realizarea unei strategii de management general al proiectului

 • Elaborarea strategiei de management general şi codul etic al proiectului

Sub-activitatea A.2.2. Realizarea rapoartelor si a cererilor de rambursare/prefinantare/plata in conformitate cu specificatiile contractului de finantare

 • Raport de progres 1-13
 • Cereri rambursare 1-12

Sub-activitatea A.2.3. Realizarea unui plan de management general al riscurilor potenţiale

 • Elaborarea planului de management general al riscurilor potenţiale

Sub-activitatea A.2.4. Coordonarea echipei de proiect

 • Programul achiziţiilor publice aferent proiectului
 • Fişe de planificare şi rapoarte de monitorizare lunare : noiembrie 2020- iunie 2023

Activitatea A.3. Activităţi de documentare şi informare necesare pentru întocmirea unor propuneri de proiecte de CDI care vor fi depuse la competiţii finanţate prin Orizont 2020

Sub-activitatea A.3.1. Analiza ofertei de evenimente de documentare şi informare şi selectarea unor oferte

Sub-activitatea A.3.2. Participarea expertilor la activităţi de documentare şi informare

 • Participarea echipei de implementare la cursuri de formare în domeniul scrierii, depunerii şi implementării de proiecte CDI în cadrul Programului Orizont al Uniunii Europene

Activitatea A.4. Activităţi de diseminare de informaţii şi de cautare de parteneri din ţară şi din strainatate pentru întocmirea unor propuneri de proiecte de cercetare-dezvoltare-inovare ce vor fi depuse la competiţii finanţate prin Programul Orizont 2020

Sub-activitatea A.4.1. Diseminarea de informaţii pentru intocmirea unor propuneri de proiecte de cercetare-dezvoltare-inovare ce vor fi depuse la competitii finantate prin Orizont 2020

 •  Elaborarea strategiei de diseminare de informaţii şi căutare parteneri şi implementarea acesteia în cadrul centrului suport

Sub-activitatea A.4.2. Căutare de parteneri din ţară şi din străinatate pentru întocmirea unor propuneri de proiecte de cercetare-dezvoltare- inovare ce vor fi depuse la competiţii finanţate prin Programul Orizont 2020

 • Organizarea evenimentului ˝ORIZONT EUROPA SI TRANSFORMAREA DIGITALA˝ on-line în data de 11 noiembrie 2021
 • Organizarea evenimentului ˝ OPPORTUNITIES FOR HORIZON EUROPE PARTNERSHIPS IN BIO-NANO-SCIENCE/TECHNOLOGIES ˝ în data de 11 noiembrie 2022
 • Organizarea evenimentului “BOOTCAMP DE IDEAȚIE & NETWORKING – HORIZON EUROPE HEALTH” în data de 27 februarie 2023
 • Elaborarea a două baze de date cu potenţiali parteneri din domeniul cercetării ştiinţifice şi din mediul privat

Activitatea 5 Organizarea de ateliere de lucru pentru intocmirea unor propuneri de proiecte de cercetare-dezvoltare-inovare ce vor fi depuse la competitii finantate prin Orizont 2020

Sub-activitatea A.5.1. Crearea Centrului Suport Orizont 2020 si derularea activitatilor

 • Înfiintarea Centrului Suport Orizont 2020 prin Hotărârea Consiliului de Administraţie nr. 11877/27.08.2020
 • Alocarea spaţiului de funcţionare a Centrului Suport Orizont 2020 prin Hotărârea Consiliului de Administraţie nr. 17612/04.12.2020
 • Avizarea Regulamentului de Organizare şi Funcţionare a Centrului Suport Orizont 2020 prin Hotărârea Consiliului de Administraţie nr. 777/25.01.2021
 • Elaborarea de rapoarte de activitate lunare şi participarea la întâlniri de lucru;
 • Organizarea de evenimente de prezentare a programului de CDI al Uniunii Europene – Orizont 2020/Orizont Europa – în atenţia facultăţilor, unităţilor de cercetare din cadrul Universităţii Babeş-Bolya – entităţilor de cercetare-dezvoltare/ mediului privat din ţară şi din străinătate;

Sub-activitatea A.5.2. Organizarea atelierelor de lucru pentru pregatirea unor propuneri de proiecte de cercetare-dezvoltare ce vor fi depuse la competiţii finanţate prin Programul Orizont 2020

 • Organizarea de ateliere de lucru pentru promovarea instrumentelor de finanțare din cadrul Programelor de finanţare Orizont 2020/Orizont Europa (160);
 • 134 propuneri de proiecte depuse în cadrul programelor Orizont 2020 și Orizont Europa (inclusiv ERA NET) la nivel instituţional

Activitatea A 6. Asigurarea de suport administrativ pentru managementul proiectelor finanțate prin Orizont 2020 la care participă instituția solicitantă

Subactivitatea A 6.1 Asigurarea de suport administrativ pentru managementul proiectelor finanțate prin Orizont 2020 la care participă UBB

 • 29 de proiecte finanţate la nivel instituţional ca urmare a participării UBB ¬– atât ca unic beneficiar cât şi ca partener în consorţii europene – la apelurile din cadrul Programului Orizont 2020 (11), Orizont Europa (13), altele europene M-ERA.NET, LEAP-RE, CHANSE (5)