Prezentare

  • Cod apel: POC/80/1/2 Crearea de sinergii cu acţiunile de CDI ale programului-cadru ORIZONT 2020 al Uniunii Europene şi alte programe CDI internaţionale;
  • Proiect cofinanţat din Fondul European de Dezvoltare Regională prin Programul Operaţional Competitivitate 2014-2020 UBB
  • Titlu proiect: CENTRUL SUPORT ORIZONT 2020-UBB (CeSo2020-UBB)
  • Valoare eligibilă: 2.970.368,42 lei
  • Perioada implementare: 15.04.2020-18.07.2023

Pentru detalii consultați secțiunile: ObiectiveActivități