Obiective

Obiectivul general

Obiectivul general al proiectului constă atât în creşterea implicării Universităţii Babeş-Bolyai cât şi a altor actori interesaţi din mediul academic şi din mediul de afaceri în cercetare la nivelul Uniunii Europene, prin măsuri concrete de stimulare a participării la competiţii internaţionale, în special în cadrul programelor de finanțare Orizont 2020 şi Orizont Europa.

Rezultate aşteptate

Rezultate aşteptate: crearea unei echipe competitive de specialişti în domeniul scrierii şi implementării de proiecte în cadrul programelor de cercetare ale Uniunii Europene şi creşterea capacităţii administrative a entităţilor implicate; crearea unei reţele naţionale şi a unei reţele europene de colaborare în domeniul cercetării, în vederea întocmirii unor propuneri de proiecte de CDI ce vor fi depuse la competiţiile finanţate prin programele Orizont 2020 şi Orizont Europa; creşterea notorietăţii cercetării româneşti la nivel european prin stabilirea de contacte şi parteneriate în vederea lărgirii spectrului cercetării universitare; crearea unui centru suport care să ofere sprijin şi consiliere pentru întocmirea unor propuneri de proiecte de CDI ce vor fi depuse la competiţii finanţate prin programele de cercetare ale Uniunii Europene şi pentru implementarea acestora.