Prezentare

Universitatea “Babeş-Bolyai” din Cluj-Napoca, în calitate de beneficiar, a demarat implementarea proiectului cu titlul “Centrul Suport Orizont 2020-UBB (CeSo2020-UBB)”- cod SMIS 2014+:108473, proiect cofinanţat prin Programul Operaţional Competitivitate 2014-2020 – Cercetare, Dezvoltare Tehnologică și Inovare (CDI), în sprijinul competitivității economice și dezvoltării afacerilor

Obiective

Obiectivul general al proiectului constă atât în creşterea implicării Universităţii Babeş-Bolyai cât şi a altor actori interesaţi din mediul academic şi din mediul de afaceri în cercetare la nivelul Uniunii Europene, prin măsuri concrete de stimulare a participării la competiţii internaţionale, în special în cadrul programelor de finanțare Orizont 2020 şi Orizont Europa.

Activități

A.1. Informare şi publicitate A.1.1. Crearea şi întreţinerea site-ului proiectului A.1.2. Crearea si diseminarea materialelor de informare si publicitate A.2. Management de proiect – coordonarea …