iulie 2020 – iulie 2021

În perioada iulie 2020 – iulie 2021 activităţile desfăşurate în cadrul proiectului au avut ca scop obţinerea următoarelor rezultate:

Activitatea A.1. Informare şi publicitate

Sub-activitatea A.1.1 Crearea şi întreţinerea site-ului proiectului

Sub-activitatea A.1.2. Crearea şi diseminarea materialelor de informare şi publicitate

 • Conferinţa de deschidere cu ocazia demarării proiectului din 1.10.2020 – organizată on line
 • Comunicat de presă privind demararea proiectului din 1.10.2020

Activitatea A.2. Management de proiect

Sub-activitatea A.2.1. Realizarea unei strategii de management general al proiectului

 • Elaborarea strategiei de management general şi codul etic al proiectului

Sub-activitatea A.2.2. Realizarea rapoartelor si a cererilor de rambursare/prefinantare/plata in conformitate cu specificatiile contractului de finantare

 • Raport de progres nr.1 – 4
 • Cerere de rambursare nr.1-3

Sub-activitatea A.2.3. Realizarea unui plan de management general al riscurilor potenţiale

 • Elaborarea planului de management general al riscurilor potenţiale

Sub-activitatea A.2.4. Coordonarea echipei de proiect

 • Programul achiziţiilor publice aferent proiectului
 • Fişe de planificare şi rapoarte de monitorizare lunare : noiembrie 2020-iulie 2021

Activitatea A.3. Activităţi de documentare şi informare necesare pentru întocmirea unor propuneri de proiecte de CDI care vor fi depuse la competiţii finanţate prin Orizont 2020

Sub-activitatea A.3.1. Analiza ofertei de evenimente de documentare şi informare şi selectarea unor oferte

Sub-activitatea A.3.2. Participarea expertilor la activităţi de documentare şi informare

 • Participarea echipei de implementare la doua cursuri de formare în domeniul scrierii, depunerii şi implementării de proiecte CDI în cadrul Programului Orizont al Uniunii Europen

Activitatea A.4. Activităţi de diseminare de informaţii şi de cautare de parteneri din ţară şi din strainatate pentru întocmirea unor propuneri de proiecte de cercetare-dezvoltare-inovare ce vor fi depuse la competiţii finanţate prin Programul Orizont 2020

Sub-activitatea A.4.1. Diseminarea de informaţii pentru intocmirea unor propuneri de proiecte de cercetare-dezvoltare-inovare ce vor fi depuse la competitii finantate prin Orizont 2020

 •  Elaborarea strategiei de diseminare de informaţii şi căutare parteneri şi implementarea acesteia în cadrul centrului suport

Sub-activitatea A.4.2. Căutare de parteneri din ţară şi din străinatate pentru întocmirea unor propuneri de proiecte de cercetare-dezvoltare- inovare ce vor fi depuse la competiţii finanţate prin Programul Orizont 2020

 • Elaborarea a două baze de date cu potenţiali parteneri din domeniul cercetării ştiinţifice şi din mediul privat – versiunea 1

Activitatea 5 Organizarea de ateliere de lucru pentru intocmirea unor propuneri de proiecte de cercetare-dezvoltare-inovare ce vor fi depuse la competitii finantate prin Orizont 2020

Sub-activitatea A.5.1. Crearea Centrului Suport Orizont 2020 si derularea activitatilor

 • Înfiintarea Centrului Suport Orizont 2020 prin Hotărârea Consiliului de Administraţie nr. 11877/27.08.2020
 • Alocarea spaţiului de funcţionare a Centrului Suport Orizont 2020 prin Hotărârea Consiliului de Administraţie nr. 17612/04.12.2020
 • Avizarea Regulamentului de Organizare şi Funcţionare a Centrului Suport Orizont 2020 prin Hotărârea Consiliului de Administraţie nr. 777/25.01.2021
 • Elaborarea a 75 de rapoarte de activitate lunare şi întâlniri de lucru

Sub-activitatea A.5.2. Organizarea atelierelor de lucru pentru pregatirea unor propuneri de proiecte de cercetare-dezvoltare ce vor fi depuse la competiţii finanţate prin Programul Orizont 2020

 • Organizarea a 31 ateliere de lucru: 5 ateliere de promovare a instrumentelor de finanțare din cadrul Programelor de finanţare Orizont 2020/Orizont Europa, 26 ateliere de lucru privind consultanţa administrativă pentru propuneri de proiecte depuse în cadrul programului Orizont 2020 și Orizont Europa.
 • Organizarea evenimentului de prezentare a programului Orizont Europa la Facultatea de Matematică și Informatică
 • 26 propuneri de proiecte depuse în cadrul programelor Orizont 2020 și Orizont Europa (inclusiv ERA NET)