Buletin Informativ CeSO – martie 2021

Anunț finanțare Orizont Europa 2021

Centrul Suport 2020-UBB, înființat în cadrul Universității Babeș-Bolyai ca urmare a implementării proiectului POC – cod MySMIS 108473, are ca scop să devină un punct de referință, la nivel instituțional și regional, pentru implicarea cu succes în depunerea de proiecte în competițiile finanțate prin programul cadrul de CDI al Uniunii Europene. Acest centru își propune să ofere consultanță în ceea ce privește întocmirea cererilor de finanțare, dar și să ţină la curent comunitatea academică cu noutățile legate de programele europene de cercetare.

În acest context, Centrul Suport 2020-UBB informează asupra lansării primului program de lucru din cadrul noului mecanism de finanțare a cercetării și inovării, Orizont Europa 2021-2027. Astfel, Consiliul European de Cercetare (ERC) a publicat programul de lucru pentru anul 2021. Având un buget anunţat de 1,9 miliarde de euro în acest an, aproximativ 1.000 de cercetători vor putea primi finanțare în cercetarea de frontieră. ERC va pune astfel accent pe propuneri multi- și interdisciplinare, ce vizează atât domenii de cercetare noi și emergente, cât și abordări neconvenționale, inovative și invenții științifice (listă domenii 2021-2022 aici).

Având drept criteriu de selecție unic excelența în cercetare, ERC a finanțat până în prezent peste 9.500 de cercetători de top aflați în diverse etape ale carierei și peste 70.000 de postdoctoranzi, doctoranzi și personal din echipele de cercetare. Un studiu independent din 2020 a constatat faptul că aproximativ 80% din proiectele finanțate reprezintă descoperiri științifice sau progrese majore. Consiliul European pentru Cercetare va primi peste 16 miliarde de euro din programul-cadru Orizont Europa, o creștere de 22% față de programul Orizont 2020.

Programul de lucru pentru anul 2021 introduce astfel câteva noutăți precum intervievarea candidaților în procesul de evaluare pentru Advanced Grant și două comisii noi de evaluare: SH7 – Human Mobility Environment and Space și PE11 – Materials Engineering. De asemenea, conform noilor reglementări, cercetătorii finanțați vor înainta un plan de management al datelor pentru primele 6 luni de implementare a proiectului.

În urma tranziției de la Orizont 2020 la Orizont Europa, calendarul apelurilor de proiecte a fost modificat în comparație cu anii anteriori, iar apelurile pentru granturile Synergy și Proof of Concept nu vor fi disponibile în 2021.

Starting Grant Consolidator Grant Advanced Grant
Deschiderea apelurilor 25.02.2021 11.03.2021 20.05.2021
Închiderea apelurilor 08.04.2021 20.04.2021 31.08.2021
Buget în millioane de euro

(număr estimat de granturi)

619 (413) 633 (317) 626 (250)
Date estimative de informare a participanților în legătură cu rezultatele finale 20.12.2021 28.03.2022 13.05.2022

Informațiile pentru aplicanți vor fi publicate pe site-ul ERC (aici) și pe cel al portalului pentru finanțare și licitații al Uniunii Europene (aici). Suma maximă pentru Starting Grants este de 1.500.000 de euro pentru o perioadă de 5 ani, în timp ce pentru Consolidator Grants suma maximă este de 2.000.000 de euro pentru aceași perioadă. În cazul proiectelor cu durată mai scurtă suma maximă a grantului este redusă proporțional. Aceste granturi acoperă până la 100% din totalul costurilor eligibile directe pentru cercetare plus o contribuție pentru costurile indirecte (Model General pentru Acord Cadru de Grant).

Echipa CeSO 2020-UBB