Buletin Informativ CeSO 2020 – Decembrie 2021

Centrul Suport 2020-UBB, înființat în cadrul Universității Babeș-Bolyai ca urmare a implementării proiectului POC – cod MySMIS 108473, are ca scop să devină un punct de referință, la nivel instituțional și regional, pentru implicarea cu succes în scrierea, depunerea şi implementarea de proiecte în competițiile finanțate prin programul cadru HORIZON EUROPE, de CDI al Uniunii Europene. Acest centru își propune să ofere consultanță în ceea ce privește scrierea şi implementarea de proiecte de cercetare, dar și să ţină la curent comunitatea academică cu noutățile legate de programele europene de cercetare.

Centrul Suport Orizont 2020-UBB, prin intermediul experților săi științifici, a organizat în perioada octombrie-noiembrie sesiuni de prezentare a programului Orizont Europa 2021-2027 în cadrul a 6 facultăți: Facultatea de Știința și Ingineria Mediului, Facultatea de Fizică, Facultatea de Științe Politice, Administrative și ale Comunicării, Facultatea de Chimie și Inginerie Chimică, Facultatea de Biologie și Geologie și Facultatea de Psihologie și Științe ale Educației.

Totodată, Centrul Suport Orizont 2020-UBB a organizat în data de 11 noiembrie evenimentul ”Orizont Europa și transformarea digitală”, la care au participat reprezentanți din cadrul Oficiului Român pentru Ştiinţă şi Tehnologie de pe lângă Uniunea Europeană – ROST-eu, reperzentanţi ai Clusterelor Cluj IT și Transilvania IT, ai Universității din Oradea, precum și alte instituții academice, de cercetare și administrative implicate în procesele de transformare digitală a societății. Prezentările susținute în cadrul evenimentului pot fi accesate la acest link.

Competiții deschise și evenimente de interes

Centrul Suport Orizont 2020-UBB informează asupra compețiilor deschise pentru ERC Starting și Consolidator Grants 2022, cu termen de depunere 13 ianuarie, respectiv 17 martie 2022. De asemenea, pentru Acțiunile Marie Skłodowska-Curie, a fost deschis apelul MSCA Staff Exchanges, prin care se oferă suport colaborării internaționale, intersectoriale și interdisciplinare prin schimbul de personal din domeniul cercetării, dar și din domeniul tehnic și administrativ care sprijină activitățile de cercetare-inovare. Termenul de depunere al propunerilor de proiecte este 9 martie 2022.

Centrul Suport Orizont 2020-UBB informează asupra următoarelor evenimente de interes, astfel:

  • În perioada 18-19 ianuarie va avea loc evenimentul ”EU Missions info days”, în care se vor oferi informații cu privire la apelurile din programul de lucru pentru Misiuni, parte a programului Orizont Europa. Programul din 18 ianuarie va începe de la ora 10:30 și va include ”Restore our Ocean and Waters by 2030 Mission” și ”Cancer Mission”, iar în data de 19 ianuarie, începând cu ora 10:00, se vor viza ”Adaptation to Climate Change Mission”, ”100 Climate-Neutral and Smart cities by 2030 Mission” și ”A Soil Deal for Europe Mission”. Sesiunile de informare vor putea fi accesate la acest link.
  • Comisia Europeană a organizat seminarul ”Lump Sum” – ce reprezintă conceptul de sume forfetare și modul de aplicare în proiectele din cadrul Orizont Europa. Seminarul are o durată de 1 oră și jumătate și poate fi accesat la acest link.
  • Webinarul ”Avoiding errors in declaring personnel costs in Horizon 2020 grants” vine în ajutorul coordonatorilor în ceea ce privește declararea costurilor de personal, fiind prezentate reguli, cele mai frecvente erori și cum se pot preveni acestea. Webinarul are o durată de 2 ore și poate fi accesat la acest link.

Informații utile

Care sunt pericolele atunci când se folosește sistemul electronic de depunere a propunerilor de proiect și cum se pot evita? (sursă informații aici).

  • TRIMITEȚI o versiune (aproximativ) finală a propunerii dvs. CU CÂTEVA ZILE ÎNAINTE DE DATA LIMITĂ!
  • EVITAȚI să editați (partea dvs.) din propunere prin MAI MULȚI UTILIZATORI din organizația dvs. în același timp!
  • NU editați propunerea în MAI MULT DE O FILĂ/FERESTRĂ DE BROWSER în același timp!
  • SALVAȚI FRECVENT modificările! Nicio informație nu este salvată până când faceți click pe SALVARE.
  • NU UTILIZAȚI nume care conțin CARACTERE SPECIALE pentru fișierele pe care le încărcați. Doar caractere alfanumerice: A-Z, a-z, 0-9, _ (subliniere), – (liniuță), . (punct) sau spațiu sunt permise.
  • NU CRIPTAȚI sau SEMNAȚI DIGITAL fișierele PDF.
  • DUPĂ ÎNCĂRCAREA FIȘIERELOR VERIFICAȚI DE DOUĂ ORI dacă acestea pot fi deschise fără probleme.

Un mic ghid de utilizare a formularelor pentru depunerea de propuneri poate fi consultat la acest link.

Comisia Europeană a anunțat asocierea Georgiei, Israelului, Armeniei, Republicii Moldova, Turciei, Ucrainei, Islandei și Norvegiei la programul Orizont Europa 2021-2027, Tunisia și Insulele Feroe fiind de asemenea în proces de asociere. Aceaste cooperări în domeniul științei, cercetării și inovației va consolida și mai mult alianța dintre UE și aceste țări pentru a realiza priorități comune, cum ar fi tranziția verde și cea digitală.

Echipa CeSO 2020-UBB
E-mail: ceso2020.centre@ubbcluj.ro
Website: ceso2020.granturi.ubbcluj.ro