iulie 2020-aprilie 2022

Activitatea A.1. Informare şi publicitate

Sub-activitatea A.1.1 Crearea şi întreţinerea site-ului proiectului

Sub-activitatea A.1.2. Crearea şi diseminarea materialelor de informare şi publicitate

 • Conferinţa de deschidere cu ocazia demarării proiectului din 1.10.2020 – organizată on line
 • Comunicat de presă privind demararea proiectului din 1.10.2020

Activitatea A.2. Management de proiect

Sub-activitatea A.2.1. Realizarea unei strategii de management general al proiectului

 • Elaborarea strategiei de management general şi codul etic al proiectului

Sub-activitatea A.2.2. Realizarea rapoartelor si a cererilor de rambursare/prefinantare/plata in conformitate cu specificatiile contractului de finantare

 • Raport de progres 1-7
 • Cereri rambursare 1-6

Sub-activitatea A.2.3. Realizarea unui plan de management general al riscurilor potenţiale

 • Elaborarea planului de management general al riscurilor potenţiale

Sub-activitatea A.2.4. Coordonarea echipei de proiect

 • Programul achiziţiilor publice aferent proiectului
 • Fişe de planificare şi rapoarte de monitorizare lunare : noiembrie 2020-aprilie 2022

Activitatea A.3. Activităţi de documentare şi informare necesare pentru întocmirea unor propuneri de proiecte de CDI care vor fi depuse la competiţii finanţate prin Orizont 2020

Sub-activitatea A.3.1. Analiza ofertei de evenimente de documentare şi informare şi selectarea unor oferte

Sub-activitatea A.3.2. Participarea expertilor la activităţi de documentare şi informare

 • Participarea echipei de implementare la doua cursuri de formare în domeniul scrierii, depunerii şi implementării de proiecte CDI în cadrul Programului Orizont al Uniunii Europen

Activitatea A.4. Activităţi de diseminare de informaţii şi de cautare de parteneri din ţară şi din strainatate pentru întocmirea unor propuneri de proiecte de cercetare-dezvoltare-inovare ce vor fi depuse la competiţii finanţate prin Programul Orizont 2020

Sub-activitatea A.4.1. Diseminarea de informaţii pentru intocmirea unor propuneri de proiecte de cercetare-dezvoltare-inovare ce vor fi depuse la competitii finantate prin Orizont 2020

 •  Elaborarea strategiei de diseminare de informaţii şi căutare parteneri şi implementarea acesteia în cadrul centrului suport
 • Organizarea evenimentului ˝ORIZONT EUROPA SI TRANSFORMAREA DIGITALA˝ on-line în data de 11 noiembrie 2021, pentru sprijinirea și consilierea actorilor interesați în depunerea de cereri de finanțare la apelurile deschise în cadrul competiţiilor finanţate prin programele de cercetare ale Uniunii Europene. Au fost prezenţi 109 participanţi printre care reprezentanți din cadrul Oficiului Român pentru Ştiinţă şi Tehnologie de pe lângă Uniunea Europeană – ROST-eu, precum şi reprezentanţi din mediul privat, instituții academice, de cercetare și administrative implicate în procesele de transformare digitală a societății, în regiunea de N-V.

Sub-activitatea A.4.2. Căutare de parteneri din ţară şi din străinatate pentru întocmirea unor propuneri de proiecte de cercetare-dezvoltare- inovare ce vor fi depuse la competiţii finanţate prin Programul Orizont 2020

 • Elaborarea a două baze de date cu potenţiali parteneri din domeniul cercetării ştiinţifice şi din mediul privat – versiunea 5

Activitatea 5 Organizarea de ateliere de lucru pentru intocmirea unor propuneri de proiecte de cercetare-dezvoltare-inovare ce vor fi depuse la competitii finantate prin Orizont 2020

Sub-activitatea A.5.1. Crearea Centrului Suport Orizont 2020 si derularea activitatilor

 • Înfiintarea Centrului Suport Orizont 2020 prin Hotărârea Consiliului de Administraţie nr. 11877/27.08.2020
 • Alocarea spaţiului de funcţionare a Centrului Suport Orizont 2020 prin Hotărârea Consiliului de Administraţie nr. 17612/04.12.2020
 • Avizarea Regulamentului de Organizare şi Funcţionare a Centrului Suport Orizont 2020 prin Hotărârea Consiliului de Administraţie nr. 777/25.01.2021
 • Elaborarea a 300 de rapoarte de activitate lunare şi întâlniri de lucru
 • Organizarea a 7 evenimente de prezentare a programului Orizont Europa în cadrul următoarelor facultăţi: Facultatea de Matematică și Informatică, Facultatea de Stiinţa şi Ingineria Mediului, Facultatea de Fizică, Facultatea de Stiinţe Politice, Administrative şi ale Comunicării, Facultatea de Chimie şi Inginerie Chimică, Facultatea de Biologie şi Geologie, Facultatea de Psihologie şi Stiinte ale Educaţiei;

Sub-activitatea A.5.2. Organizarea atelierelor de lucru pentru pregatirea unor propuneri de proiecte de cercetare-dezvoltare ce vor fi depuse la competiţii finanţate prin Programul Orizont 2020

 • Organizarea la nivel instituţional a 109 ateliere de lucru de promovare a instrumentelor de finanțare din cadrul Programelor de finanţare Orizont 2020/Orizont Europa respectiv de ateliere de lucru privind consultanţa administrativă pentru propuneri de proiecte depuse în cadrul programului Orizont 2020 și Orizont Europa;
 • 101 propuneri de proiecte depuse în cadrul programelor Orizont 2020 și Orizont Europa (inclusiv ERA NET) la nivel instituţional

Activitatea A 6. Asigurarea de suport administrativ pentru managementul proiectelor finanțate prin Orizont 2020 la care participă instituția solicitantă

Subactivitatea A 6.1 Asigurarea de suport administrativ pentru managementul proiectelor finanțate prin Orizont 2020 la care participă UBB

 • 21 de proiecte finanţate la nivel instituţional ca urmare a participării UBB ­– atât ca unic beneficiar cât şi ca partener în consorţii europene – la apelurile din cadrul Programului Orizont 2020 (11), Orizont Europa (7), altele europene M-ERA.NET, LEAP-RE (3)