Buletin Informativ CeSO – Aprilie 2021

Centrul Suport 2020-UBB, înființat în cadrul Universității Babeș-Bolyai ca urmare a implementării proiectului POC – cod MySMIS 108473, are ca scop să devină un punct de referință, la nivel instituțional și regional, pentru implicarea cu succes în depunerea de proiecte în competițiile finanțate prin programul cadrul de CDI al Uniunii Europene. Acest centru își propune să ofere consultanță în ceea ce privește întocmirea cererilor de finanțare, dar și să ţină la curent comunitatea academică cu noutățile legate de programele europene de cercetare.

European Inovation Council

Centrul Suport Orizont 2020-UBB informează asupra lansării de către Comisia Europeană a Consiliului European de Inovare (EIC) în cadrul Programului Orizont Europa 2021-2027, care va beneficia de un buget de peste 10 miliarde de EUR. Fiind bazat pe programul-pilot de succes din cadrul Orizont 2020, noul EIC este unic în lume prin combinarea cercetării din domeniul tehnologiilor emergente cu un program de accelerare și un fond de capitaluri proprii (European Innovation Council Fund) în vederea dezvoltării start-up-urilor și a întreprinderilor mici și mijlocii inovatoare.

Programul de lucru pe anul 2021 prezintă oportunități de finanțare de peste 1.5 milioane de EUR prin intermediul a trei instrumente cheie – Pathfinder, Transition și Accelerator. Toate proiectele și companiile finanțate, precum și candidații selectați, vor avea acces la o gamă largă de servicii de accelerare a dezvolării întreprinderilor (Business Acceleration Services), cum ar fi instructori, mentori și expertiză, oportunități de parteneriate (corporații de top, investitori, achizitori, distribuitori, clienți), acces la ecosisteme inovatoare și alți participanți. De asemenea voi fi acordate o serie de premii pentru a onora eforturile pentru inovare în Europa.

Pentru mai multe detalii puteți accesa o sesiune de training EIC organizată de C.E. aici.

Informații preliminare legate de Pilonul 2 Orizont Europa – Provocări globale și competitivitate industrială europeană

Programul Orizont Europa 2021-2027 prezintă modificări structurale față de Orizont 2020 în ceea ce privește Pilonul 2. Astfel, cei doi piloni anteriori – Industrial Technologies și Societal Challenges – au fost comasaţi în șase clustere tematice, acoperind gama largă a obiectivelor de dezvoltare durabilă ale Națiunilor Unite și păstrând orientarea inter- și transdisciplinară (inclusiv științele umane, sociale și culturale).

Pe baza informațiilor apărute în documentul aflat încă în stadiu de draft, Clusterul 2 – Culture, Creativity and Inclusive Society – va avea următoarele scopuri: îndeplinirea obiectivelor și priorităților Uniunii Europene prin consolidarea guvernării democratice și a participării cetățenilor, protejarea și promovarea patrimoniului cultural, precum și de a reacționa și modela schimbările sociale, economice, tehnologice și culturale multilaterale. Drept urmare, Clusterul 2 mobilizează expertiza multidisciplinară a științelor sociale și umane la nivel european pentru a înțelege transformările contemporane fundamentale în societate, economie, politică și cultură. Aceste transformări se referă atât la politicile de migrare și mobilitate ale UE, cât și la impactul social al pandemiei de coronavirus.

Apel Subiect Buget

(milioane EUR)

Deschidere apeluri Închidere apeluri
HORIZON-CL2-2021-DEMOCRACY-01 01: The future of liberal democracy in Europe 50 15 Apr 2021 01 Sep 2021
02: Economic models and modern democracies
03: Feminisms for a new age of democracy
04: Democratic politics in the EU’s neighbourhood
05: Politics and governance in a post-pandemic world
HORIZON-CL2-2021-HERITAGE-01 01: Green technologies and materials for cultural heritage 45 15 Apr 2021 01 Sep 2021
02: New ways of participatory management and sustainable financing of museums and other cultural institutions
03: Cultural and creative industries as a driver of innovation and competitiveness
04: Preserving and enhancing cultural heritage with advanced digital technologies
HORIZON-CL2-2021-HERITAGE-02 01: Mobilising the network of National Contact Points in Cluster 2 6.50 15 Apr 2021 15 Jun 2021
02: Coordination of European cultural heritage research and innovation among Member States
HORIZON-CL2-2021-TRANSFORMATIONS-01 01: Estimates of irregular migrants in Europe – stakeholder network 57 15 Apr 2021 01 Sep 2021
02: Providing support in a changing world of work and social protection
03: Determining key drivers of inequality trends
04: Addressing poor learning outcomes in basic skills and early school leaving at national, regional and local level in Europe
05: Integration of emerging new technologies into education and training
06: Towards a new normal? Employment and social impacts of changing supply chains and declining trade intensities
07: Upgrading Independent Knowledge on Contemporary China in Europe

Echipa CeSO 2020-UBB
E-mail: ceso2020.centre@ubbcluj.ro
Website: ceso2020.granturi.ubbcluj.ro